Producenci
Reklamacja

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.).

 • Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie adres e-mail: info@zoologiczny.pl lub listownie:
  Zakupomania.pl Sp. z o. o. ul. Leśna 1B, 46-053, Suchy Bór.
 • W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 • Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.
 • W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący może żądać obniżenia ceny towaru, odstąpienia od umowy, doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Wówczas Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.
 • Sprzedawca w ciągu czternastu dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 • Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu. Reklamowany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sklepu. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. Reklamowany towar przesłany do nas powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.
 • Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 • W przypadku towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta Klient może reklamować produkt posiadający wady:

  a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

  W takich okolicznościach Klient zobowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta. Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient, według swego wyboru, może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;

  b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.

Reklamacja w przypadku niedostarczonej przesyłki:

 • Kupujący powiadamia Sklep drogą elektroniczną o fakcie nieotrzymania przesyłki;
 • w przypadku, gdy przesyłka została wysłana, a zgodnie z regulaminem firmy świadczącej usługę doręczenia upłynął termin doręczenia przesyłki, sklep składa reklamację;
 • jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - przesyłka została zagubiona, niedostarczona - Kupujący niezwłocznie otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty na podany numer konta w banku polskim.

 

Reklamacja w przypadku produktu uszkodzonego w transporcie:

 • Klient powinien sprawdzić stan opakowania oraz towaru przed odebraniem przesyłki przez doręczyciela;
 • nie należy przyjmować przesyłki w przypadku: uszkodzenia opakowania lub towaru, podejrzenia uszkodzenia towaru;
 • reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów podczas transportu muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru przesyłki;
 • Kupujący powinien sporządzić protokół odbioru z opisem uszkodzeń i podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę;
 • nie będą rozpatrywane reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie bez sporządzonego protokołu oraz bez podpisu pracownika firmy dostarczającej przesyłkę na protokole.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl